Prohlášení volebního týmu Táni Fischerové 10.1.2013

11.01.2013 11:47

www.cestyksobe.cz/prohlaseni-volebniho-tymu-tani-fischerove-ab1967/