Cesta...

 

Cestou, necestou..., polem nepolem... Káždý máme a známe nějakou cestu. Cestu do práce, cestu z práce. Cestu údolími i výšinami..., cestu kamenitou, cestu dlážděnou i cestu trnitou..., cestu do sebe a k sobě...i cesty od sebe... Někdy jsme tak i na cestě ztrát a nálezů... Nekonečná cesta někam..., cesta jako pouť. Cesta života...

A tak se v této rubrice chci věnovat, s Vámi a pro Vás, kteří o to budete stát, možná cestám právě nejvíc ve smyslu té pouti a cestě životem, a tím samozřejmě i filozofii životní...a tou je i cesta ke zdraví.